Blogi verkkosivuliikenteen kasvattamisesta

5 vinkkiä verkkosivujen kävijämäärien kasvattamiseen

Yrityksesi verkkosivut on luotu asiakkaidesi ja potentiaalisten asiakkaidesi silmille. On selvää, että verkkosivuille toivoo mahdollisimman paljon kävijöitä, mutta pelkkä internetsivujen olemassaolo ei vielä tee niistä suosittuja tai edes kiinnostavia. Sisältö ratkaisee, ja sen tulee olla relevanttia nettisivuilla vierailevien mielestä. Vieraiden odotukset saa aina ylittää, mutta alittamalla odotukset kasvaa ainoastaan ”bounce rate” eli nopea poistuma verkkosivuilta. Nopea poistuminen on hakukoneelle merkki siitä, että sisältö ei ole katselijan mielestä kiinnostavaa tai relevanttia.

Selvitä mitä asiakkaasi etsivät verkosta

Verkkosivuille rakennettu sisältö voi olla sinällään erinomaista ja silmiä miellyttävää, mutta jos se ei vastaa asiakkaan kipupisteisiin tai esitä uusia näkökulmia tarpeisiin, niin se ei todennäköisesti lisää verkkosivujen kävijämääriä eikä siten palvele yrityksen liiketoimintaa. Riippuen yritystoiminnan luonteesta keskeisin sisältö saattaa olla hyvinkin yksinkertaista, kuten aukioloajat tai viikon lounaslista. Haastavimmissa tapauksissa vanhoihin toimintamalleihin kiinnittynyt asiakas täytyy opettaa kokonaan uudenlaisen teknologian tai palvelun innostuneeksi käyttäjäksi.

Verkkosivuja tehdessä on parasta heittäytyä potentiaalisen asiakkaan eli prospektin rooliin. Prospekti ei löydä yrityksen verkkosivuille suoraan osoiteriviltä, vaan mahdollisia kanavia ovat hakukoneet, sosiaalinen media, maksettu mainonta ja paluulinkit muilta verkkosivuilta. Näiden kanavien rakentaminen on markkinointistrategian tasoinen päätös ja voi sisältää useampia erilaisia yhdistelmiä yrityksen resursseista riippuen. 

Pienyrittäjän ei kannata missään nimessä ylenkatsoa hakukoneita, sillä pääsääntöisesti niiltä siirtyy yrityksen verkkosivuille tarjonnasta jo valmiiksi kiinnostunutta kävijää. On hyvä selvittää ainakin seuraavat asiat:

  1. Mitä hakusanoja ja -lauseita palveluitasi etsivät ihmiset käyttävät?
  2. Minkälainen sisältö kerryttää kilpailijoidesi verkkosivuille trafiikkia?
  3. Mitä puutteita ja iskunpaikkoja olemassa olevassa verkkosisällössä on?

Asiakkaiden käyttämät hakusanat voivat poiketa paljon niistä termeistä, joilla alan ammattilainen itse hakisi tietoa. Siksi hakusanatutkimus esimerkiksi KWFinder-työkalua käyttäen on erittäin tuloksellista. Aloittavan yrittäjän kannattaa hyödyntää eri palveluiden maksuttomia kokeilujaksoja, ja selvittää näin oman verkkosisällön kehityskohteita. Pidemmän päälle datan kerääminen yhteen toimivaan palveluun on kuitenkin parasta.

KWFinder-hakusanatyökalusta esimerkkihakuja
KWFinder-palvelussa näet kuinka kilpailtu hakutermi on, ja mitä siihen liittyviä hakutermejä voisit käyttää. Palvelu on sisällöntuottajalle varsinainen ideapankki.

Hakusanatutkimuksesta saaduilla tiedoilla voi luoda verkkosivujen sisällölliset kulmakivet, jotka johdattavat säännöllisesti kiinnostuneita asiakasehdokkaita omille sivuille. Mikä parasta, tällä toimintatavalla pitkän aikavälin kulut jäävät hyvin mataliksi – ainakin jos ajankäytöllisesti vaativaa työtä voi hoitaa itse.

Optimoi paikallisia hakuja varten

Mikäli yritykselläsi on kivijalka tai toimit muutoin tarkasti määritellyssä lokaatiossa, niin verkkosisällön hakukoneoptimointiin avautuu kokonainen kerros lisää, mikä mahdollistaa myös verkkosivuliikenteen kasvattamisen. Google tarjoaa hakijalle tuloksia laitteen sijainnin läheltä, mikäli haussa on merkkejä paikallisuudesta tai haettavia palveluja on tarjolla lähellä. Erityisen suosittuja ovat kaupungin tai paikannimen yhdistäminen haettavaan palveluun sekä enenevissä määrin termi ”lähellä” haettavan tuotteen tai palvelun yhteydessä.

Kannattaa siis tehdä Googlelle mahdollisimman helpoksi tarjota yrityksesi palveluja. Ensimmäinen toimi on varmistaa, että omistat yrityksesi Google My Business -yritysprofiilissa, Täyttämällä profiiliin yrityksesi kivijalan sijainnin saat tiedon näkymään oikein karttapalvelussa, ja hakukone osaa tarjota palvelujasi lähellä oleville käyttäjille. Lisäksi autenttisten kuvien ja arvostelujen lisääminen ja kerääminen profiiliin on tärkeä keino verkkosivuliikenteen lisäämiseksi.

Google My Business -profiili yrityksille
Googlen yritysprofiilin lisätyt tiedot tulevat kootusti esille hakunäkymään hakukoneen mielestä relevantin haun seurauksena.

Käytä maksettua mainontaa harkiten

Nopein keino saada lisää kävijöitä internetsivuille on käyttää maksettua mainontaa. Kun Facebookilta, Instagramilta tai muilta sosiaalisen median kanavilta pyytää liikennettä verkkosivuille maksetun mainoksen muodossa, niin ne kyllä sitä järjestävät. Pelkkä liikenne ei kuitenkaan ole yhtä kuin suurempi myynti. Digimainonta on kallista ja kilpailtua, joten valitsemiensa kanavien käyttö on syytä opetella kunnolla.

Facebook-mainos esimerkki
Mainostekstien ja toimintakehotteiden analysointia on hyvä suorittaa säännöllisesti, jotta rahalle saisi parhaan vastineen lisääntyneen ja relevantin liikenteen muodossa.

Aloittavat yritykset käyttävät usein ensimmäisenä julkaisualustanaan sosiaalista mediaa, mutta kannattaa käyttää tovi ja pohtia hakukonemarkkinoinnin toimivuutta omalla kohdalla. Hakukonemarkkinoinnin hyviä puolia ovat ehdottomasti:

  • Asiasta kiinnostuneet asiakkaat (kun haun ja tuloksen relevanssi kohtaa)
  • Tuntemattomatkin brändit herättävät kiinnostusta
  • Osuvuuden kehittäminen mm. negatiivisilla hakusanoilla on verrattain helppoa

Kaikessa verkkosivuille ohjaavassa mainonnassa tulee kuitenkin muistaa, että mainoksen klikkaaminen on vasta ensimmäinen vaihe kohti valittua konversiota: sisällön tulee olla niin timanttista, että se saa toimimaan toivotulla tavalla. Asiakastuntemus onkin erityisen tärkeä asia kehitettäessä toimivaa mainos-laskeutumissivu-kombinaatiota.

Varasta kilpailijoilta ja paranna

Verkon avoimuus mahdollistaa sen, että voimme seurata myös kilpailijoidemme toimintaa ja sisällöntuotantoa tarkasti. On todennäköistä, että kilpailijoiden joukossa on yrityksiä, jotka ovat keskittyneet laadukkaan sisällön tuottamiseen tai ovat pitkän historiansa ansiosta vakiinnuttaneet paikkansa niin sanottujen arvostettujen verkkotunnuksien joukossa. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö asioita voisi muuttaa ja olla tietyissä asioissa tunnetumpia kilpailijoitakin parempi.

Varastaminen on tässä yhteydessä tietenkin huumoria, eikä plagiointi ole lainkaan hyväksyttävää. Sen sijaan aiheita ei voi kukaan omia, ja samoista aiheista voi kirjoittaa, puhua tai piirtää miljoonalla eri tavalla. Kuningasideoiden etsiminen on myös äärimmäisen helppoa:

  1. Suuntaa Googleen ja kirjoita hakuun yrityksellesi tärkeitä hakusanoja, joita olet analysoinut aiemmin mainitun hakusanatutkimuksen avulla.
  2. Tutki kymmenen ensimmäistä linkkiä ja erottele joukosta ne, jotka kilpailevat kanssasi samoista asiakkaista.
  3. Valitse kilpailjoiden sisällöistä aihepiiri, josta kykenet itse tuottamaan laadukasta materiaalia, ja rakenna kokonaisuus kärkituloksia paremmaksi.
Google-hakukoneen "aiheeseen liittyvät haut"
Tietokoneella operoidessa hakutulosten alalaitaan ilmestyy usein kohta Aiheeseen liittyvät haut, jota voi hyödyntää suorana ideapankkina hakusanoja tutkittaessa.

Yritystoiminnan alkuvaiheessa kulmakivet muodostavien sisältöjen laatiminen on tärkeää, mutta sisältömäärän kasvaessa yhtä tärkeäksi muodostuu aiemmin luotujen sisältöjen päivittäminen. Erityisesti tekstimuotoisen sisällön päivittäminen on verrattain helppoa, ja sillä saavuttaa usein merkittävää etua hakutuloksissa.

Synkronoi toiminnot sähköpostimarkkinoinnin kanssa

Verkkosivut ovat useimmiten yrityksen digipolun keskipiste, mutta niiden tukemiseen voidaan käyttää monenlaisia keinoja, joista sähköpostilistan kerääminen on perinteinen. Silti on enemmän sääntö kuin poikkeus, että sähköpostimarkkinointi jää irralliseksi osaksi pienen yrityksen markkinointitoimintoja, Säännöllisellä sisällöntuotannolla on kuitenkin erinomainen mahdollisuus lisätä sekä verkkosivujen kävijämääriä että pitää yritys asiakkaiden mielessä myös sähköpostimarkkinoinnin avulla.

Mikäli markkinointi sähköpostitse perustuu pääasiassa verkkosivuilla olevassa sisällössä tapahtuviin muutoksiin, niin viestien tiheyttä on hyvä tarkastella alakohtaisesti. Volyymiperusteisessa verkkokaupassa voi tapahtua paljon lyhyessä ajassa – on esimerkiksi kampanjoita ja tarjouksia – joista tiedottaminen tiheästi on perusteltua. Jos sen sijaan päivittää blogia kerran viikossa tai harvemmin, niin hyvä sähköpostitahti on kerran kuukaudessa. 

Sähköpostimarkkinointia varten valitun ohjelmiston on tärkeä keskustella helposti yrityksen verkkosivujen julkaisujärjestelmän kanssa.

Jos kerätty lista on massiivinen, ja sisältö aktiivisesti päivittyvää, niin hyvä keino on antaa asiakkaan valita mitä viestejä hän haluaa vastaanottaa. Samoin sähköpostiautomaatioita on hyvä rakentaa asiakaspolun eri vaiheissa oleville vastaanottajille. Automaatioissa aiemmin tuotettu sisältö pääsee oikeuksiinsa, kun sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi referensseinä ja ohjeistuksena.

Lopuksi

Verkkosivujen kävijämäärän kasvattamiseen on useita keinoja, mutta jos liikenteen haluaa olla yritystoiminnalle relevanttia, niin pääpaino pitää olla sisällöllisen laadun ja tarjonnan kehittämisessä. Teknisillä toimenpiteillä voidaan edesauttaa käyttäjien siirtymistä hakukoneesta verkkosivuille, mutta heikkolaatuinen sisältö palauttaa käyttäjän nopeasti takaisin.

Asiakkaiden tunteminen ja sen myötä tehty hakusana-analyysi antaa osviittaa, jonka avulla tarjota prospekteille ja asiakkaille sopivaa, myyntiä tuottavaa sisältöä. Verkkosivujen synkronointi sähköpostimarkkinoinnin kanssa sekä harkittu maksetun mainonnan käyttö edesauttavat konversiotavoitteiden toteutumista. 

Jos digitaalisen asiakaspolun rakentaminen omin voimin tuntuu ylivoimaiselta, niin olethan yhteydessä ja valitaan yhdessä paras tie yrityksesi menestykseen.

Kirjoittajasta

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top